O Nás

Týmto ďakujeme všetkým divákom , ktorí doposiaľ sledovali Televíziu Senior.

 Dňom 30.6.2020 táto svoje vysielanie ukončila. Pokračovateľom na jej pozícii je nová regionálna “Televízia Východ” , ktorá bude mapovať dianie z celého východného Slovenska.  Svoje vysielanie bude počas leta aktualizovať 1x týždenne, od jesene plánujeme aktualizáciu 2 x týždenne  po 120 min.

Vysielanie bude opakované v dvojhodinovej slučke dookola.  

Zemplínska produkčná spoločnosť

vysielateľ