Reklama

Vysielanie  reklamy v celej sieti Televízie Východ

1sek = 3 Euro bez DPH 20%

Faktúruje: Martin Vaľko, Zemplínska Produkčná Spoločnosť

viac info: 0915/840 192, info@tvvychod.sk